kontakt facebook

VOLBY 2014

DO ZASTUPITELSTVA JINDŘICHOVA HRADCE

"Jsme zkušený tým, umíme pracovat, neslibujeme nemožné..."

PROSAZUJEME:

Lidé a Město

Vstřícné, zodpovědné a zaměstnané město pečující o občany i památky.
VÍCE

Životní Prostředí

Čisté, zdravé a zelené prostředí v centru i na periferiích.
VÍCE

Podnikání

Vytváření podmínek pro nové i stávající podnikatelské projekty.
VÍCE

Doprava

Zlepšení dostupnosti města pro cyklisty a pěší. Integrované MHD a obnova páteřních komunikací.
VÍCE

Cestovní ruch a Kultura

Turistický ruch a jeho ekonomický přínos jako hlavní priorita města.
VÍCE

Školství, Sport a Volný čas

Podpora mládežnického sportu a volnočasových aktivit. Pestrý výběr škol.
VÍCE

Dopis voličům

Víme kdo jsme a jaké jsou naše možnosti. Víte to také?


Podívejte se na náš názor... neslibujeme nemožné!

Vážení voliči, 

 

představujeme Vám náš tým SNK ED Jindřichův Hradec. Na této  místní kandidátce se spojili  lidé, kteří mají dlouholeté zkušenosti s aktivním působením v místní politice,  a ti, kteří zastávají odpovědné pozice v profesním životě.

 

Řada členů našeho uskupení na kandidátce do místního zastupitelstva Jindřichova Hradce podniká či řídí velké firmy, které zajišťují pracovní místa mnoha  obyvatelům našeho města. Představují se Vám také kandidáti, kteří mají dlouholeté pracovní a profesní zkušenosti v kultuře,  školství, zdravotnictví či sociální oblasti.

 

Kandidáti místního SNK ED nestaví svoji volební kampaň na velkých, květnatých, mnohdy předem nesplnitelných slibech, ale na konkrétních projektech, zkušenostech a každodenní práci, která může zlepšit kvalitu života občanů našeho města.

 

Jindřichův Hradec nebyl nikdy významným průmyslovým  centrem. Nelze ani očekávat, že se  jím v  krátkém čase stane. Jsme však přesvědčeni, že je nanejvýš důležité vydatně podpořit stávající podnikatele, kteří zaměstnávají místní občany, a pomoci rovněž začínajícím podnikatelům a novým investorům. Jsme připraveni  jim pomoci i  nabídkou  zajímavých podmínek a lokalit,  investicí do  odkupu pozemků, které město zatím nevlastní. Stávající firmy a podnikatelé  poskytují pracovní místa našim občanům, a pokud se bude dařit jim, bude se dařit i  nám, zde žijícím, tedy celému městu.

 

Místní SNK ED je připraveno podpořit investicemi turistický ruch. Jeho záměrem je, mimo jiné, vybudovat městský kemp, vypracovat studii týkající se zatraktivnění rybníka Vajgar pro místní obyvatele i turisty a vybudování in - line dráhy pro bruslaře.  Snahou sdružení je podpora subjektů z oblasti turistického ruchu. Cílem je pak zvýšení návštěvnosti našeho města a prodloužení pobytu turistů v Jindřichově Hradci. Chceme investovat do výrazného a systematického posílení prezentace města a jeho památek, akcí pořádaných za účasti města, zajímavostí a také doplňkových programů pro turisty.

 

Chceme podporovat všestranný rozvoj kultury, tak aby všechny věkové skupiny obyvatel našeho města měly možnost vybrat si a navštívit akce podle svých zájmů a představ.

 

V žádném případě nebudeme zapomínat na nejrůznější spolky, které jsou součástí života našeho města a bez jeho podpory se neobejdou.

 

Sport vždy byl, je a bude patřit k životu našeho města. Jsme připraveni všestranně podpořit  sportující děti a mládež i profesionální sportovní kluby, které budou naše město reprezentovat  doma i v zahraničí.

 

Jindřichův Hradec není jen střed města, patří k němu i sídliště a devět příměstských částí. Naším záměrem je rozvíjet město jako celek a nezapomínat  na obyvatele žijící v okrajových částech města.

 

Jedním z prioritních bodů a  pilířů našeho programu jsou zdravé finance. Zasadíme se o udržení vyrovnaného rozpočtu města.

 

Jak je uvedeno v našem sloganu, „neslibujeme nemožné“, nechceme obracet Jindřichův Hradec na ruby, chceme navázat na všechno dobré, co bylo za minulé období v našem městě uděláno. Jsme přesvědčeni, že je potřeba se soustředit nejprve na posílení investic, vytvoření příjemných míst pro obyvatele města a rozvoj turistického ruchu a systematickými kroky docílit, aby v našem městě viděly budoucnost i naše děti.

 

Tým SNK ED Jindřichův Hradec


Osobní dopis voličům 93obb-SNKED-osobni-dopis .pdf 2014-09-25 17:32:21