kontakt facebook

VOLBY 2018

DO ZASTUPITELSTVA JINDŘICHOVA HRADCE

Jsme zkušený tým, umíme pracovat, neslibujeme nemožné!

PROSAZUJEME:


 Město - správa a hospodaření

Vstřícné, zodpovědné a zaměstnané město pečující o občany i památky.
VÍCE


 Město zeleně a vody

Čisté, zdravé a zelené prostředí v centru i místních částech.
VÍCE


 Dobré místo pro podnikání

Vytváření podmínek pro nové podnikatelské projekty, využití potenciálu VŠE.

VÍCE


 Otevřené město pro chodce, cyklisty i automobily

Lepší dostupnost pro cyklisty, pěší i automobily a vytvoření podmínek jejich vzájemné existence.
VÍCE


 Přátelský prostor pro návštěvníky

Turistický ruch a jeho ekonomický přínos jako hlavní priorita města.

VÍCE


 Město historie a budoucnosti

Podpora mládežnického sportu a volnočasových aktivit. Pestrý výběr škol.

VÍCE

Víme, kdo jsme a jaké jsou naše možnosti. Neslibujeme nemožné.


Vážení voliči, 

jak je uvedeno v našem sloganu, „neslibujeme nemožné“, nechceme obracet Jindřichův Hradec naruby, chceme navázat na všechno dobré, co bylo v našem městě uděláno. Jsme přesvědčeni, že je potřeba se soustředit nejprve na posílení investic, vytvoření příjemných podmínek pro obyvatele města a na rozvoj turistického ruchu a systematickými kroky docílit, aby v našem městě viděly budoucnost i naše děti.

Jindřichův Hradec není jen střed města, patří k němu i sídliště a devět místních částí. Naším záměrem je rozvíjet město jako celek a nezapomínat na obyvatele žijící v jeho okrajových částech.

Představujeme vám tým SNK ED Jindřichův Hradec. Na naší kandidátce se spojili lidé, kteří mají dlouholeté zkušenosti s aktivním působením v místní politice, i ti, kteří zastávají odpovědné pozice v profesním životě. Jsou to lidé, kterým není naše město lhostejné. Kandidáti místního SNK ED staví svoji volební kampaň na konkrétních projektech, na nabytých zkušenostech a každodenní poctivé práci, která může zlepšit kvalitu života občanů našeho města. Svůj potenciál jsou ochotni nabídnout vám všem.

Na našich stránkách naleznete naše programové priority i galerii kandidátů. Věříme, že vás náš program osloví a umožní nám pracovat ve prospěch města i v jeho volených orgánech.


S úctou

 

Tým SNK ED Jindřichův Hradec


Osobní dopis voličům 93obb-SNKED-osobni-dopis .pdf 2014-09-25 17:32:21